16,95€

Maguro sashimi atún – 12 cortes

6 cortes 8,95€ – Sashimi